Vă rugăm citiți cu atenție prezentul regulament! Accesul în locul de joacă se face numai după luarea la cunoștință a regulamentului SoleKids și furnizarea datelor solicitate de personal!

 • Părintele acceptă întreaga responsabilitate cu privire la siguranța copilului și acceptă ca nici operatorul SoleKids și nici angajații săi nu poartă nicio răspundere pentru orice accidente, prejudicii sau boli suportate în timpul petrecut în locul de joacă sau ulterior;
 • Copiii cu vârsta sub 4 ani pot intra numai însoțiți de un adult și sub atenta supraveghere a acestuia.
 • Părinții iau la cunoștință faptul că personalul SoleKids nu poartă răspunderea pentru supravegherea permanentă a fiecarui copil.
 • Vârsta minimă de la care copiii pot rămâne neînsoțiți în locul de joacă este de peste 4 ani;
 • Părintele este obligat să completeze datele solicitate la înregistrare. Preluarea copilului se va face numai de către părinte, cu singura excepție în care se primesc alte instrucțiuni de la adultul însoțitor din momentul înregistrării, în sensul că se indică în mod clar faptul că o altă persoană va prelua copilul.
 • Accesul copiilor cu nevoi speciale este permis doar însoțit de un adult responsabil.
 • Accesul în locul de joacă se face numai în botoșei de interior sau șosete. Nu se permite accesul cu încălțăminte de exterior, adulții fiind obligați să poarte protecție pentru încălțăminte, pusă la dispoziție la intrarea în locul de joacă.
 • Încălțările vor fi puse în spațiile special amenajate. SoleKids nu își asumă răspunderea pentru furtul/înlocuirea încălțărilor.
 • Pentru siguranța tuturor copiilor din locul de joacă, nu este permis accesul copiilor care prezintă simptome de boală ( temperatură, răceală, alte boli ale copilăriei) în incinta locului de joacă. Personalul are dreptul de a refuza intrarea copiilor în astfel de cazuri.
 • În locul de joacă este interzis accesul cu mâncare, băutură, gumă de mestecat, etc. Este permisă achiziționarea de băuturi de la recepția SoleKids care vor fi consumate doar în zona intrării, sub supravegherea personalului.
 • Nu este permis accesul cu obiecte contondente, dure, ascuțite sau inflamabile.
 • Nu recomandăm accesul cu bijuterii, jucării personale sau alte obiecte de valoare, inclusiv telefoane mobile sau dispozitive electronice. SoleKids nu va fi responsabil pentru pierderea sau distrugerea acestora.
 • Fumatul/ Vapatul țigărilor electronice în cadrul locului de joacă este strict interzis.
 • Nu este permis accesul cu animale de companie;
 • SoleKids își rezervă dreptul de a efectua fotografii sau filmări în locul de joacă în scopul promovării;
 • Eventualele daune produse din neglijența sau utilizarea necorespunzătoare a spațiului de joacă, și/sau a echipamentelor, inclusiv murdărire, rupere etc. pot fi imputate părinților sau adulților însoțitori la valoarea lor de inventar;
 • Copiii precum și părinții sau adulții însoțitori trebuie să aibă un comportament și un limbaj decent. Comportamentul violent, limbajul vulgar, loviturile aplicate unor copii de către alți copii sau de către părinți nu sunt permise și conduc la excluderea din locul de joacă.
 • În cazul în care limita maximă de persoane a fost atinsă, accesul în locul de joacă nu va mai fi permis.

mulțumim!